Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2020-06-16

Congratulations on the anniversary!

2020-06-16

Today, Honorary Power Engineer of Kazakhstan, expert of the production department of the branch in Almaty RSE “Gosexpertiza” Shapovalova Irina Viktorovna celebrates her 70th birthday.
Shapovalova Irina Viktorovna has been working in the construction industry of the Republic of Kazakhstan for more than 40 years, in the RSE Gosexpertiza system since 2011. For high performance in work, she was repeatedly awarded with diplomas and letters of thanks.

Поздравляем с юбилеем!

2020-06-16

Сегодня, свое 70-летие отмечает почетный энергетик Казахстана, эксперт производственного отдела филиала в г. Алматы РГП «Госэкспертиза» Шаповалова Ирина Викторовна.
Шаповалова Ирина Викторовна работает в строительной отрасли Республики Казахстана более 40 лет, в системе РГП «Госэкспертиза» с 2011 года. За высокие показатели в труде неоднократно награждалась Почётными грамотами, благодарственными письмами.

Мерейтоймен құттықтаймыз!

2020-06-16

Бүгін Қазақстанның құрметті энергетигі, «Мемсараптама» РМК-нің Алматы қаласындағы филиалының өндірістік бөлім сарапшысы Ирина Викторовна Шаповалова 70 жасқа толуын атап өтуде.
Ирина Викторовна Шаповалова Қазақстан Республикасының құрылыс саласында 40 жылдан аса, Мемсараптама» РМК жүйесінде 2011 жылдан бері еңбек етіп келеді. Еңбектегі жоғары көрсеткіштері үшін бірнеше рет Құрмет грамоталарымен, алғыс хаттармен, мараптталды.

Мерейтоймен құттықтаймыз!

2020-06-16

Бүгін Қазақстанның құрметті энергетигі, «Мемсараптама» РМК-нің Алматы қаласындағы филиалының өндірістік бөлім сарапшысы Ирина Викторовна Шаповалова 70 жасқа толуын атап өтуде.
Ирина Викторовна Шаповалова Қазақстан Республикасының құрылыс саласында 40 жылдан аса, Мемсараптама» РМК жүйесінде 2011 жылдан бері еңбек етіп келеді. Еңбектегі жоғары көрсеткіштері үшін бірнеше рет Құрмет грамоталарымен, алғыс хаттармен, мараптталды.